Đại hội 2011 - phần 1

 

l Part 2 l Part 3 l Part 4 l Part 5 l Part 6 l part 7 l part 8 l

 

* Nguồn từ DVD được thực hiện bời anh Nguyễn văn Thiện, một thân hữu của k4.

* Đã được edited lại để thích hơp với việc chuyền tải trên mạng. TPhạm.

 

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com