Kỷ niệm ngày Quân Lực 19/06

 

Hình ảnh kỷ niệm ngày Quân lực 19/06 năm 2012 tại San Jose, Bắc California, Hoa kỳ :

https://picasaweb.google.com/anthonyha2008/KyNiemQuanLuc19Thang62012#

(hình: Vinh Phạm)

 

QL 19/06 tại Sacramento, Hoa kỳ:

 

 

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com