Vinh danh Hậu duệ NT.

 

Cháu Nguyễn Anh Vũ, con của anh chị Nguyễn ngọc Sơn, là một thiếu úy phi công trẻ trong đội bay của máy bay chiến lược B1. Cháu là một niềm tự hào cho gia đình và trường CTCT, vì hiện nay cháu là viên phi công đầu tiên và duy nhất của Cộng đồng VN được lái chiếc B1 của Không lực Hoa kỳ.

Gần đây, cháu đã vinh hạnh được trực tiếp tham dự vào phi vụ thứ 10,000 của chiếc B1, còn được gọi là Bone, vào ngày 26/02/2012.

Mời xem đoạn video trên youtube :

Phi vụ thứ 10 ngàn của B1

 

 

 

 


 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com