Sinh hoạt khắp nơi.

 

Ban Đại Diện Khóa NT4
xin gởi lời chúc mừng đến các cháu và Gia Đình:

Cháu Phạm Quốc Quỳnh (Thứ nam cuả NT4 Phạm Qúi Đôn)
Tốt nghiệp văn bằng Bachelor of Science in Bio-Chemistry
at Saint Thomas University , Minnesota

Cháu Phạm Ngọc Thư (Thứ Nam của NT4 Phạm Thiện Căn)
Tốt nghiệp văn bằng Doctor of Medicine .
at University of Wisconsin, Madison .

Cháu Phạm Minh Thy (Thứ Nữ của NT4 Phạm Thiện Căn)
Tốt nghiệp văn bằng Doctor of Pharmacy
at Loma Linda University, California

Thứ Nam của NT4 Phún A Cẩu cũng đã tốt nghiệp năm này.

Nhân tiện BĐD cũng yêu cầu các NT4 có con tốt nghiệp nên cho biết để chung vui trong tinh thần Đại Gia đình Nguyễn Trãi.

Thân,

TM. Ban Đại Diện Khóa NT4

NT4 Nguyễn tiến Đạt

 

 

Hình ảnh Quôc hận 30/4 tại Minesota, Hoa kỳ, do bạn Lê quốc Hùng trong Ban Tổ chức gửi:

 

 

 

Hình ảnh gặp gỡ thân mật tại nhà Nguyễn kiến Tạo, Seattle, Hoa kỳ:

 

 

 

 

 Email : ctctkhoa4@yahoo.com