THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TDH.CTCT/ĐÀ LẠT
Vô cùng thương tiếc

Cựu Đại Tá Giuse NGUYỄN QUỐC QUỲNH


Nguyên Chỉ Huy Trưởng Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 30 ngày 13/6/2014 tại Tampa,Florida.
Hưởng thọ 92 tuổi

Toàn thể Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt
Thành kính chia buồn cùng Cựu Đại Tá Phu Nhân và Tang Quyến
Cầu xin linh hồn GIUSE sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa


ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


TM.Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 17
Tổng Hội Trưởng
NT4 Nguyễn Tiến Đạt


o0o

 

Cáo phó

 

o0o

 

Tiểu sử

cố Đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh

nguyên Chỉ Huy Trưởng

Trường Đại học CTCT/ Đà Lạt

 

 

   Năm sinh: 1922 ( Nhâm Tuất).
Nguyên quán ; Xã Bích Trí, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Trú quán : quận Tân Bình, Sài gòn


Tốt nghiệp:
- Văn hóa:
Tương đương Trung học Pháp (certificat d' equialen-
ce au baccalaureat d' enseignement metropolitain se'rie C, 2e session 1944).
-Quân sự:
Khóa 4 Lý thường Kiệt , tháng 12 năm 1951. Đến khóa 14 mới đổi thành
Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam).
Khóa Tiểu đoàn trưởng trường Đại Học Quân sự Sài Gòn. (1955)
Khóa Trung đoàn trưởng trường Đại học Quân sự Sài Gòn ( tương đương
Khóa Chỉ Huy và Tham Mưu.(1956)
Khóa Tu Nghiệp Cao cấp Bộ Binh Hoa kỳ và Đống Minh, Fort Benning, GA (1965)


2- Chức vụ:
- Sĩ quan Cơ hữu, Huấn luyện viên quân sự trường Sĩ quan Trừ bị Nam Định (1952).
- Sĩ quan Phụ tá Giám đốc trường Võ bị Bắc Việt (1952-1954)
- Huấn luyện viên, Giám đốc lớp Đại đội trưởng, chi nhánh trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt (1955-1956).
- Tham Mưu Trưởng Sư đoàn Khinh chiến 16 (1858-1859).
- Tham Mưu Phó Tiếp vận Quân đoàn I , Vùng I Chiến Thuật (1959)
- Tham Mưu Trưởng trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (1959).
- Trưởng khối Kế hoạch Phòng 3, Bộ Tổng Tham Mưu (1966).
- Trưởng khối Kế hoạch Bộ Quốc phòng (1966).
- Trưởng phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu (1967-1970).
- Chỉ Huy Trưởng trường Đại học Chiến Tranh Chính Trị - Đà Lạt (1970-1975)

 

3- Biệt phái Hành chánh:
- Thanh Tra Dân Vệ Cao Nguyên Trung phần (1957).
- Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Trị (1960-1964).

 

4- Giao hoàn Bộ Quốc phòng (1964):
-- Phụ tá Giám đốc Nha Chiến trang Tâm lý.
- Trưởng phòng Chính Huấn, Bộ Tư Lệnh Quân đoàn II
Vùng II Chiến thuật (07/1964-01/1965).

Sau 1975, bị tù Cải tạo từ tháng 6 năm 1975 đến 28 tháng 8 năm 1987.
Hiện nay định cư tại Hoa kỳ, tiểu bang Florida, từ năm 1992.

o0o


(Ghi chú: Bản Tiểu sử này do chính Đại tá biên soạn)

 


 

 

 Email : ctctkhoa4@yahoo.com