Buổi sinh hoạt tháng 9/2012

Gửi đến các bạn hình ảnh buổi sinh hoạt tháng 9 tại nhà Trần văn Minh, Longbeach, Nam Cali.(hình ảnh do Nguyễn Tâm cung cấp).

Được biết, Khóa NT4 nam Cali sẽ họp mặt vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật 21/10 /2012 tại tư gia anh chị Nguyễn Xuân Sơn và tại tư gia anh chị Nguyễn Văn Mai lúc 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật 11/11/2012.

Các anh chị Khóa NT4 trong thời gian này đang đi nghỉ hè quanh vùng Little Saigon trong dịp này, xin mời đến chung vui với Hội Nam Cali.


 

 

 

 

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com