Hình ảnh Kỷ niệm 36 năm Mãn khóa K4

 

Khóa 4 trên toàn thế giới đã hội ngộ để kỷ niệm 36 năm Mãn khóa tại Orange County, Nam California, Hoa kỳ vào ngày 28 & 29/05/2011.

 

Mời vào đây để xem toàn bộ hình ảnh (click on thumbnail pic to enlarge the picture):

- Đại hội 36 năm - Tổng hợp do nhiều người chụp. (Long, Huê, Khảo, Bình, Hùng...)

- Đại hội 36 năm - Album hình ảnh của Nguyễn Tâm.

- Đại hội 36 năm - Album hình ảnh của Phạm Quý Đôn.

- Đại hội 36 năm - Album hình ảnh của Phạm Khắc Hùng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email : ctctkhoa4@yahoo.com