Quốc hận 30 tháng 4

 

Cũng như mọi năm, cứ đến ngày 30 tháng 4 là người Việt tỵ nạn Hải ngoại không nguôi nỗi đau buồn về biến cố lịch sử 30/4, ngày Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm miền Nam. Nhiều hoạt động để tưởng niệm ngày này khắp nơi trên thế giới...

 

Cộng đồng Nam Cali tổ chức tưởng niệm tại Đài Chiến sĩ Việt Mỹ:

 

Buổi tưởng niệm tại Portland, bang Oregan :

 

Những bài viết về 30/4 :

- Sàigon 28/4

- Viết cho tháng 4

- Tướng Lê văn Hưng

- Ngọn đồi cuối cùng

- Sống sót trên biển

- Ngày này 1975

 

Video clip, PPS, links :

- Tháng 4 gửi mẹ

- Chốt chặn cuối cùng

- Tưởng niệm 30/4


 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com