Thăm viếng đầu Xuân

 

Gửi các bạn hình của Thân mẫu bạn Nguyễn ngọc Anh nhân dịp viếng thăm và trao quà Cây mùa Xuân Tân Mão của Đại diện k4 VN. Gia đình bạn Anh đã bao năm không liên lạc được, nay chúng ta đã được gặp lại và gia đình vẫn còn giữ những kỷ vật ngày xưa.

Thân mẫu bạn Anh rất vui khi gặp gỡ và Bác gửi lời cám ơn đến tất cả anh em k4 đã nghĩ đến gia đình Bác và nhất là anh em còn giữ được mối quan hệ đầy tình cảm, mà Bác nghĩ đã không còn nữa qua bao biến cố với thời gian..

TM Tân.

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com