Thăm viếng và tương trợ

Võ thu Ba.

 

Bạn Thái văn Thành Đông trong chuyến về thăm quê hương tháng 9 vừa qua, đã ra Bình Định gặp lại người bạn là Võ thu Ba sau hơn 35 năm xa cách. Cả hai gặp nhau tay bắt mặt mừng, trò chuyện tương đắc. Bạn Đông đã không khỏi xót xa khi nhìn tận mắt người bạn đang phải sống trong cảnh nghèo khổ túng quẩn. Khi trở qua Úc, bạn đã vận động bạn bè đồng khóa và các niên trưởng quyên góp được khoảng 2,580 usd để trợ giúp VT Ba, và số tiền này sẽ được anh Đại diện khóa 4 là Nguyễn hữu Thành gửi về cho bạn Ba ngày 18/10/2011.

Mời xem đoạn video clip ngắn buổi trò chuyện giữa hai người bạn sau 35 năm gặp nhau: (xin bấm vào link dưới đây)

 

Thăm viếng VT Ba

 

 


 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com