Thơ văn Thân hữu..

 

Xin giới thiệu những sáng tác của các thân hữu trường ĐH/CTCT cư ngụ ở Úc châu:

Bài thơ "Tiêng trống Mê Linh" của Luật sư Nguyễn mạnh Thăng, cựu Sĩ quan Phụ khảo. Bài này do anh Nguyễn Thịnh (VN) phổ nhạc, viết hòa âm và trình bày: Tiếng Trống Mê Linh .

 

 

Quang Trung Nguyễn Huệ - Anh hùng áo vải thơ Ng Mạnh Thăng

 

Những bài hát phổ từ thơ của NM Thăng:

- Lòng anh muốn nói - Nhạc Nguyễn ngọc Tài - Thụy Long trình bày.

- Nhớ mong - Nhạc Nguyễn Ánh 9 - Hương Giang trình bày.

- Nuối tiếc tình đầu - Nhạc Tùng Châu - Xuân Phú trình bày.

 

-----------------------------

 

Các bài thơ Đường do chị Linh Chi (phu nhân niên trưởng NT1 An) dịch và trình bày:

* Bài thơ trong áo - Khai Nguyên cung nhân.

* Hoa đào chùa Đại Lâm - Bạch Cư Dị

* Giai nhân ca - Lý Diên Nhiên

* Hoàng hạc lầu - Thôi Hiệu

* Áo tơ vàng - Đỗ Thu Nương

* Tiết phụ ngâm - Trương Tịch

* Tức Phu nhân - Vương Duy

* Cổ biệt ly - Mạnh Giao

* Dạ Ý - Lý thương Ẩn

* Khuê oán - Vương xương Linh

* Ký phu - Trần ngọc Lan

* Vịnh Tây Thi - Vương Duy

* Lộc Trại - Vương Duy

* Trúc Lý quán - Vương Duy

 

Xin chân thành cám ơn anh Thăng và chị Linh Chi đã có nhã ý đóng góp trên trang web khóa 4 này.


 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com