TIN BUỒN

 

Nhận được tin thân phụ của bạn Nguyễn văn Trung là Cụ Ông Nguyễn văn Bằng đã qua đời tại Sydney, Australia, ngày 08 tháng 07 năm 2009. Linh cửu sẽ được đưa về quê nhà tại Tân Trụ, Long an, để an táng.

Xin thành kính phâu ưu cùng gia đình bạn Trung trước sự mất mát to lớn này và xin nguyện hương hồn Cụ Ông được sớm về nơi An Lạc.

 

Trước đó, Nhạc mẫu của bạn Lê Đức Ái cũng vừa mãn phần tại Orange County, Nam Cali. Lễ Phát Tang và Nhập Quan vào ngày thư sáu 10/07/2009 và Thánh lễ An táng được cử hành vào ngày thứ bảy, 11/07/2009.

Xin chân thành chia buồn cùng anh chị Ái và gia đình. Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hình ảnh Tang Lễ Cụ Bà

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com