Chuyến đi Về nguồn

 

NT4 Nguyễn văn Cư và một số bạn vùng Bình-Trị-Thiên đã có một chuyến du hành thăm các bạn phía Nam. Các cuộc gặp gỡ rất cảm động và nhiều kỹ niệm. Mời click vào các links dưới đây để xem hình ảnh:

- Gặp mặt GĐ NT Huế-QuảngTrị-QuảngNgãi-NhaTrang-PhanRí

- Trở về Đà Lạt thân yêu

- Gặp mặt ở Sài gòn

- Thăm Gia đình La văn Thẩm - VũngTàu

 Email : ctctkhoa4@yahoo.com