Video clips.

 

VIDEO ĐẠI HỘI NĂM 2005 Nam California 4th July 2005

thực hiện: Tú Phạm

 

Mời bấm vào hình dưới đây để xem :

(video clips được upload trên youtube nên hình ảnh không được đẹp, xin kiên nhẫn chờ vì clips hơi lớn. Cám ơn)

 

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Phần 5:

 

 

------------------------------------------

 

VIDEO Họp mặt Đầu năm Canh Dần 2001


thực hiện: Nguyễn Văn Cư

Video đầu năm mới Huế-QTrị

 

 


 


 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com