Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm nhiếp ảnh Ước Mơ của Thu Nguyễn

 

                                        

                                        ____________o0o_____________

 

Từ hai tấm ảnh trắng đen , bạn Thu Nguyễn đã phục chế thành hai tấm ảnh màu tuyệt đẹp về ngày diễn hành 19/06/ 1973 của khóa 4 . Vì lý do kỹ thuật chúng tôi phải resize nhỏ lại để upload nhanh, nên ảnh bị kém đi chất lượng rất nhiều so với ảnh gốc, xin thành thật cáo lỗi .