Hình ảnh khóa 4 tại buổi Đại hội 15

 

Hai ngày Đại hội 23 và 24 tháng 05 năm 2009 để bầu Ban chấp Hành Tổng hội Ái hữu Cựu SVSQ trường ĐH.CTCT Nhiệm kỳ 15 đã diễn ra tại Orange County thuộc tiểu bang California. Có một số anh em khóa 4 từ khắp nơi trên thế giới về tham dự Đại hội.

 

Người hùng Công tác vùng 4 năm xưa

 

Đố các bạn:

Ai mà "ngon" vậy ta?

 


Vào đây để xem toàn bộ album do Thành "Rafal" cung cấp:

Khóa 4 trong ngày Đại hội 2009

Album đêm Tâm giao do Nguyễn Tâm cung cấp:

Đêm Tâm giao

 

 Email : ctctkhoa4@yahoo.com