Nhẫn Truyền thống

 

Tổng Hội cựu SVSQ/ĐH.CTCT đang thực hiện nhẫn truyền thống cho tất cả các khóa có chung một kiểu, do tiệm RVN Uniform & Decoration ở Orange County, California thiết kế.

Chi tiết như sau :

1/ Vòng chữ trên mặt nhẫn: ĐAI HOC CHIÊN TRANH CHINH TRI. DA LAT.

2/ Màu dark green cho Khóa NT 1

3/ Màu dark red cho các Khóa NT 2,3,4,5 và 6

Được biết nhẫn sẽ được thực hiện xong vào ngày 15/05/2011. Có khoảng 161 người đã đặt nhẫn nam và 45 nhẫn kiểu dáng phụ nữ dành cho các phu nhân NT.

 

Dưới đây là mẫu nhẫn:

Mẫu nhẫn nữ dành cho các chi:

Mẫu nhẫn nam dành cho các anh:

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com