Con nhạn trắng

*Nguyễn hải Thọ

 

 

 

Thủ bút của Nguyễn hải Thọ trên bài nhạc do anh sáng tác . Thọ, hiện đang định cư ở Pháp quốc , là một trong ba chàng " ngự lâm Âu châu " của k4.

 

 

 

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com