Khóa 4 tham dự tiệc Tất niên 2009 của hội Nam Cali - Hoa kỳ.

 

 

Bấm vào link dưới đây để xem toàn bộ hình ảnh tiệc Tất niên vào ngày 16/01/2010:

Tiệc Tất niên 2010

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com